Han kunde sjunga

  Fartygstelegrafistens sång
---
"Aftonsång i hytten"

Sitter som en Cerberus och vaktar min station
och gnistar ta ti ta ti ta om fart och position
Med senoritan Visavi jag darrar lätt på hand
och spottar gnistor från Shanghai till Kil och Rogaland.

Till Boston från Japanska sjön, Lands End från Beringsund,
Från finska viken till Rangoon jag far på en sekund.
En Yankee kallar Port is head, en norrman slår distress,
Vid Skottland står en tank i brand och ropar SOS

Så snurrar jag ett varv omkring och far till Lissabon
med rosenvin och vitlökskorv och fransk accordeon.
Min almanacksspanjorska ler som Tarragonas vår,
Caramba! -  det är många mil till Suecia senor!

 Nu tittar Lilla Björnen fram ur molnens trasselsudd
och månen gör ett kejasarsnitt med skärans vassa udd,
Byscaya, - hon har dansat ut sin sista jitterbug
och andas svalt sin salta dagg på hyttens fönsterglugg.

En skön spanjorska svävar lätt på skottets almanack
och över durken smiter, tyst, en Rio-kackerlack
På bryggan klämtar klockan glas vid tidens stilla skritt
och själv är jag en ensam gnist, som fnattar ta-tit-tit.

I mina konstifika skåp jag sluter in vår jord
och eterns sammelsurium jag svarvar ner till ord.
En hälsning på en högtidsdag med flaggan gul och blå,
standardtext på vit blankett med andra tecken på.
----------------------------