Har hjulet kvar som minne

 November  2017 har börjat bra