SM7BGE  Min radiohobby

Ett stor antenn som jag några år hade placerad vid min sommarstuga, den var mycket fint avstämd för de frekvenser som jag använde på 10, 15 och 20 meters våglängd. Det blev en verkligt fin upplevelse att lära känna solens olika  e-skikt,  radiovågornas utbredning - man utnyttjade detta och fick fina resultat. Hade t. ex. som regel den bästa förbindelse med Japan i antennriktning nord nordost. Antennens riktning hade stor betydelse och att man bekvämt kunde ställa in. Denna montering tog en hel sommar.  Det var ett stort projekt som man hade drömt om och noga planerat - inte minst med den gjutna, en meters cementkuben, som skulle utgöra en stadig grund för denna mast - det var ju en riktantenn på 20 meters höjd som måste ha en rotor för manövrering inomhus.